Aswoensdag

Aswoensdag

“Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”

Vandaag begint voor katholieken de Vastentijd, veertig dagen van versterving, gebed en aalmoezen om voor te bereiden op het Kruisoffer van Christus. Op Aswoensdag wordt onze sterfelijkheid speciaal herdacht met een askruisje op het voorhoofd en de woorden ‘gedenk mens, dat gij stof zijt, en tot stof zult wederkeren.’

Credit text: @kvhv_gent

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.